Etusivu Toiminta-ajatus Toimipisteet Henkilökunta Yhteystiedot  

Oljamikoti tarjoaa kodinomaista asumista kehitysvammaisille, mielenterveyskuntoutujille ja muille erityisryhmille.

Oljamikodin asukkaat elävät yhteisössä, jossa jokaisella on oma vapautensa ja vastuunsa. Oljamikotien tarjoama perushoito ja palvelut perustuvat yksilöllisyyden kunnioittamiseen ja kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan.

Toiminan tavoitteena on asukkaiden psyykkisen, sosiaalisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen. Itsemääräämisoikeuden tukeminen kuuluu myös Oljamikodin keskeisiin tavoitteisiin.Kaikkien asukkaiden kanssa tehdään vuokrasopimus, palvelusopimus ja hoito/kuntoutussuunnitelma, jossa tarkemmin määritellään kunkin yksilöllinen avuntarve. Toimintamme on kuntouttavaa/ylläpitävää, jokaisen asukkaan yksilöllisen tavoitteen mukaan. Jokaisella asukkaalla on oma nimetty omahoitaja.

Pyrimme säilyttämään ja rakentamaan asukkaiden kontakteja kodin ulkopuolella tukemalla osallistumista erilaisiin harrastuksiin ja etsimällä uusia kiinnostuksen kohteita.

Meille voi tulla myös lyhytaikaiseen hoito- tai lomapaikalle, esim. omaishoitajan loman ajaksi tai sairaalajakson jälkeen kuntouttavalle jaksolle.

 
   
 
L a p p e e n r a n t a - L u u m ä k i - H y v i n k ä ä