Etusivu Toiminta-ajatus Toimipisteet Henkilökunta Yhteystiedot  
 

Oljamikoti

(Kotisivuja ollaan parhaillaan päivittämässä)


- Tehostettu palveluasuminen
- Eksoten omaishoidon ja henkilökohtaisen
- avun palvelusetelipalvelut
- Päivätoiminta

Oljamikoti Oy on yksityinen ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista ja hoitopalvelua tuottava yritys. Ensimmäinen Oljamikoti avasi ovensa vuonna 1992.

Tehostetun palveluasumisen ja hoitopalvelun lisäksi tuotamme myös päivätoimintaa ja olemme Eksoten omaishoidon ja henkilökohtaisen avun palvelusetelituottaja.

Oljamikodilla on neljä kotia. Lappeenrannan Hiessillassa sijaitsee kaksi kotia; Savimäki ja Ukonmäki. Luumäellä sijaitsee Vallimäen koti ja Hyvinkäällä Kylä-Katilan koti. Jokaisella kodilla on omat erityispiirteensä, mutta kaikkien kotien yhteinen piirre on tuottaa ensiluokkaisia asumispalveluita henkilöille, jotka tarvitsevat tukea jokapäiväisessä elämässään.

Oljamikodin hoitoperiaatteena on kokonaisvaltainen psykososiaalinen kuntoutus, jotta asiakkaiden toimintakyky ja elämänlaatu säilyisi mahdollisimman hyvänä tai kohentuisi. Keskeisiä toimintaperiaatteitamme ja arvojamme ovat yksilöllisyys, yhteisöllisyys, toisen ihmisen ja itsensä kunnioittaminen ja itsemääräämisoikeus.

   
   
  Rating Classification
L a p p e e n r a n t a - L u u m ä k i - H y v i n k ä ä